Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dnia 30 marca 2022 r. podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie „Pożyczek Inwestycyjno-Obrotowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Pożyczki będą udzielane dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 3 lata na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

W ramach instrumentu będą finansowane:

  1. inwestycje związane z koniecznością dostosowania się do nowych warunków rynkowych np. inwestycje w nieruchomości, zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, zakup środków trwałych
  2. aktywa obrotowe do 50% w postaci zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półprodukty, zaliczek na dostawy krótkoterminowe

środki z pożyczki przeznaczone są wyłącznie na przedsięwzięcia:

  • z obszaru inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego „żywność wysokiej jakości”;
  • przedsiębiorstw działających w branżach dotkniętych skutkami COVID-19 tj. turystyka, gastronomia

 

Nabór wniosków zostanie otwarty w dniu 08.04.2022 r.

Bliższe informacje już wkrótce.

Skip to content