Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy X – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”.

Listy zostały podzielone w następujący sposób:

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

Wnioski rozpatrzone w ramach konkursu zamkniętego nr 10/10.3/2021 „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę V” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0001/19-02

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W KWOCIE 23 050,00zł

L.p. Numer ewidencyjny Średnia punktowa
1. 14/WD/119/K/P/10.3 82,50
2 13/WD/126/M/P/10.3 78,50
3 8/WD/114/K/P/10.3 78,00
4 5/WD/117/K/P/10.3 77,50
5 15/WD/82/M/P/10.3 77,50
6 9/WD/125/M/P/10.3 76,50
7 17/WD/129/M/P/10.3 74,50
8 4/WD/123/M/P/10.3 72,00
9 10/WD/124/M/P/10.3 71,50
10 12/WD/128/M/P/10.3 71,50
11. 2/WD/122/M/P/10.3 71,00
12 1/WD/118/M/P/10.3 68,50
13 3/WD/119/M/P/10.3 67,00
14 7/WD/120/K/P/10.3 65,00
15 11/WD/118/K/P/10.3 62,00

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA:

L.p. Numer ewidencyjny Średnia punktowa
1. 16/WD/121/M/P/10.3 55,00
2. 6/WD/113/K/P/10.3 39,00
Skip to content