Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Masz pomysł – masz firmę IV

Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin projektu

W związku z wcześniejszym zakończeniem projektu „Masz pomysł – masz firmę IV” informujemy o następujących zmianach w Regulaminie Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości obowiązujący od dnia 28 lutego 2020r.

Najważniejsze zmiany:

§ 1 Postanowienia ogólne Pkt. 6. Okres realizacji projektu: 01.02.2018-21.04.2020r.

§ 9 Wsparcie finansowe – warunki ogólne Pkt. 16. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej na rozwój, której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (status wpisu – aktywny) podpisania Umowy na udzielenie wsparcia finansowego. W ciągu 30 dni kalendarzowych po upływie 12- go miesiąca Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia do Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” aktualnych dokumentów potwierdzających funkcjonowanie firmy, takich jak:

  1. aktualny wypis z organu rejestrowego;
  2. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne
   i zdrowotne;
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.
  4. Oświadczenie potwierdzające zatrudnienie pracownika zgodnie z deklaracją złożoną w biznes planie.

Pkt. 18. Zwrot zabezpieczenia przyznanej dotacji dokonywany jest po 12 miesiącach od dnia zarejestrowania działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (status wpisu – aktywny) podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na wniosek Beneficjenta pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ust. 11, 13, 17.

Skip to content