Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Dziś dzień rekrutacji

[unia]

Informujemy, że to już dziś nadszedł czas na złożenie dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Masz pomysł – masz firmę V”

Przypominamy, że liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej.

Wszystkie dokumenty, które wpłyną do Stowarzyszenia „CREP” z inną datą nadania będą zgodnie z Regulaminem odsyłane.

Korespondencję należy przesłać w zaklejonej kopercie opisanej wg. wzoru wskazanego w

Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  z dnia 20.04.2020r.

 

Skip to content