Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 1 marzec 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji.

Zgodnie z regulaminem projektu

„Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.” Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM

W DNIU 01.03.2018  W RAMACH PROJEKTU

„MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER

EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

7/M/P/10.3

73,33%

44

10/K/P/10.3

72,50%

43,5

5/M/P/10.3

72,50%

43,5

9/K/P/10.3

71,67%

43

7/K/P/10.3

68,33%

41

8/M/P/10.3

66,67%

40

9/M/P/10.3

66,67%

40

11/K/P/10.3

65,83%

39,5

10/M/P/10.3

60,00%

36

6/M/P/10.3

56,67%

34

[unia]

Skip to content