Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 11 kwietnia 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 11.04.2018 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

41/M/P/10.3

82,50%

49,5

37/M/P/10.3

79,17%

47,5

42/K/P/10.3

77,50%

46,5

44/K/P/10.3

72,50%

43,5

42/M/P/10.3

71,67%

43

38/M/P/10.3

67,50%

40,5

35/M/P/10.3

62,50%

37,5

66/K/P/10.3

60,83%

36,5

40/M/P/10.3

55,83%

33,5

39/M/P/10.3

35,83%

21,5

[unia]

Skip to content