Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 23 luty 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji.

Zgodnie z regulaminem projektu

„Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I,

zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu.

Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną

zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany

podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W 

DNIU 23.02.2018  W RAMACH PROJEKTU

„MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

 

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

 
 

1/K/P/10.3

77,50%

46,5

 

4/M/P/10.3

74,17%

44,5

 

2/K/P/10.3

71,67%

43

 

2/M/P/10.3

69,17%

41,5

 

5/K/P/10.3

69,17%

41,5

 

3/K/P/10.3

65,00%

39

 

1/M/P/10.3

65,83%

39,5

 

3/M/P/10.3

64,17%

38,5

 

4/K/P/10.3

60,00%

36

 

6/K/P/10.3

60,00%

36

 

 

[unia]

Skip to content