Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 6 marzec 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.” Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 06.03.2018   W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

2/K/E/10.3

82,50%

49,5

14/M/P/10.3

82,50%

49,5

3/K/E/10.3

74,17%

44,5

12/K/P/10.3

71,67%

43

11/M/P/10.3

68,33%

41

1/K/E/10.3

67,50%

40,5

13/M/P/10.3

66,67%

40

15/K/P/10.3

65,00%

39

14/K/P/10.3

62,50%

37,5

13/K/P/10.3

61,67%

37

[unia]

Skip to content