Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 9 marzec 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.” Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –                      SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 09.03.2018 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

12/M/P/10.3

75,00%

45

19/K/P/10.3

75,00%

45

17/M/P/10.3

69,17%

41,5

18/K/P/10.3

69,17%

41,5

22/K/P/10.3

68,33%

41

18/M/P/10.3

67,50%

40,5

15/M/P/10.3

65,83%

39,5

20/K/P/10.3

65,83%

39,5

21/K/P/10.3

63,33%

38

16/M/P/10.3

60,00%

36

[unia]

Skip to content