Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem 24 i 25 kwiecień 2018r

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 24.04.2018 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

65/K/P/10.3

68,33%

41

1/K/B/10.3

65,83%

39,5

62/K/P/10.3

65,00%

39

61/K/P/10.3

64,17%

38,5

49/M/P/10.3

62,50%

37,5

50/M/P/10.3

60,00%

36

4/M/E/10.3

60,00%

36

64/K/P/10.3

57,50%

34,5

55/M/P/10.3

55,00%

33

60/K/P/10.3

48,33%

29

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –                      SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 25.04.2018 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

57/M/P/10.3

69,17%

41,5

58/M/P/10.3

67,50%

40,5

68/K/P/10.3

67,50%

40,5

69/K/P/10.3

67,50%

40,5

[unia]

Skip to content