Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem 14 grudnia 2018r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –            SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 14.12.2018 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

121/M/P/10.3

79,17%

47,5

140/K/P/10.3

71,67%

43

122/M/P/10.3

70,83%

42,5

120/M/P/10.3

67,50%

40,5

117/M/P/10.3

66,67%

40

139/K/P/10.3

61,67%

37

116/M/P/10.3

60,00%

36

136/K/P/10.3*

61,67%

Psycholog – 67,50%

Doradca zawodowy – 58,75%

37

141/K/P/10.3

52,50%

31,5

135/K/P/10.3

50,83%

30,5

*Zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z dnia 27.09.2018r.  dot. projektu pt. „Masz pomysł – masz firmę IV” osoby, które nie uzyskały min. punktów u doradcy zawodowego 24pkt lub psychologa 12pkt, pomimo uzyskania łącznej punktacji 60% zostają zdyskwalifikowane.

Skip to content