Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

„Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz ścieżka wsparcia dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz ścieżka wsparcia dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy” – Olsztyn i subregion olsztyński.


W spotkaniu mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia unijnego na założenie własnej firmy. Podczas spotkania przedstawione zostaną warunki i zasady udzielania różnych form wsparcia – dotacji, pożyczek, szkoleń – na zakładanie działalności gospodarczej.

Termin: 28 sierpnia 2018 r. w godzinach 10.00–13.15

Miejsce: Olsztyn, Hotel Park, Al. Warszawska 119

Więcej informacji

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: tel. 89 512 54 82/83/85/86, e-mail: gpiosztyn@warmia.mazury.pl

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

1) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 23 sierpnia 2018r. do godz. 14:00.

2) potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. Rekrutacja zaczyna się 6.07.2018r.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Pliki do pobrania

Skip to content