Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 07 maja 2021r.

[unia]

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V” ( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.

Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

W związku z panującym stanem epidemicznym w kraju na spotkania należy obowiązkowo zaopatrzyć się w maseczkę oraz rękawiczki.

W celu potwierdzenia tożsamości należy okazać dla psychologa oraz doradcy zawodowego dowód tożsamości.

Miejsce spotkania: HOTEL SOWA przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Elblągu (na przeciwko dworca PKS)

HARMONOGRAM                                                                                                                                                                                     ETAP I – REKRUTACJA WSTĘPNA SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEMW RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”
NUMER EWIDENCYJNY PSYCHOLOG DORADCA ZAWODOWY
data godzina sala data godzina sala
126/M/P/10.3 2021-05-07 16:00-17:00 SALA NR 1 2021-05-07 17:05-18:05 SALA NR 2
117/K/P/10.3 2021-05-07 17:05-18:05 SALA NR 1 2021-05-07 16:00-17:00 SALA NR 2
Skip to content