Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 1 i 5 czerwiec 2020r.

[unia]

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu)

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotka

Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

W związku z panującym stanem epidemicznym w kraju na spotkania należy obowiązkowo zaopatrzyć się w maseczkę oraz rękawiczki.

W celu potwierdzenia tożsamości należy okazać dla psychologa oraz doradcy zawodowego dowód tożsamości.

Miejsce spotkania: HOTEL SOWA przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Elblągu (na przeciwko dworca PKS)

HARMONOGRAM ETAP I – REKRUTACJA WSTĘPNA SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEM W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”
NUMER EWIDENCYJNY PSYCHOLOG DORADCA ZAWODOWY
data godzina sala data godzina sala
4/K/P/10.3 2020-06-01 08:00-08:45 SALA NR 1 2020-06-01 08:50-09:35 SALA NR 2
12/K/P/10.3 2020-06-01 08:50-09:35 SALA NR 1 2020-06-01 08:00-08:45 SALA NR 2
14/K/P/10.3 2020-06-01 09:40-10:25 SALA NR 1 2020-06-01 10:30-11:15 SALA NR 2
8/M/P/10.3 2020-06-01 10:30-11:15 SALA NR 1 2020-06-01 09:40-10:25 SALA NR 2
33/K/P/10.3 2020-06-01 11:20-12:05 SALA NR 1 2020-06-01 12:10-12:55 SALA NR 2
20/K/P/10.3 2020-06-01 12:10-12:55 SALA NR 1 2020-06-01 11:20-12:05 SALA NR 2
43/M/P/10.3 2020-06-01 13:25-14:10 SALA NR 1 2020-06-01 14:15-15:00 SALA NR 2
39/K/P/10.3 2020-06-01 14:15-15:00 SALA NR 1 2020-06-01 13:25-14:10 SALA NR 2
32/K/P/10.3 2020-06-01 15:05-15:50 SALA NR 1 2020-06-01 15:55-16:40 SALA NR 2
8/K/P/10.3 2020-06-01 15:55-16:40 SALA NR 1 2020-06-01 15:05-15:50 SALA NR 2
25/K/P/10.3 2020-06-01 16:45-17:30 SALA NR 1 2020-06-01 17:35-18:20 SALA NR 2
41/K/P/10.3 2020-06-01 17:35-18:20 SALA NR 1 2020-06-01 16:45-17:30 SALA NR 2
HARMONOGRAM ETAP I – REKRUTACJA WSTĘPNA SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEM W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”
NUMER EWIDENCYJNY PSYCHOLOG DORADCA ZAWODOWY
data godzina sala data godzina sala
9/M/P/10.3 2020-06-05 08:00-08:45 SALA NR 1 2020-06-05 08:50-09:35 SALA NR 2
12/M/P/10.3 2020-06-05 08:50-09:35 SALA NR 1 2020-06-05 08:00-08:45 SALA NR 2
13/K/P/10.3 2020-06-05 09:40-10:25 SALA NR 1 2020-06-05 10:30-11:15 SALA NR 2
28/M/P/10.3 2020-06-05 10:30-11:15 SALA NR 1 2020-06-05 09:40-10:25 SALA NR 2
13/M/P/10.3 2020-06-05 11:20-12:05 SALA NR 1 2020-06-05 12:10-12:55 SALA NR 2
19/M/P/10.3 2020-06-05 12:10-12:55 SALA NR 1 2020-06-05 11:20-12:05 SALA NR 2
20/M/P/10.3 2020-06-05 13:25-14:10 SALA NR 1 2020-06-05 14:15-15:00 SALA NR 2
29/M/P/10.3 2020-06-05 14:15-15:00 SALA NR 1 2020-06-05 13:25-14:10 SALA NR 2
23/M/P/10.3 2020-06-05 15:05-15:50 SALA NR 1 2020-06-05 15:55-16:40 SALA NR 2
33/M/P/10.3 2020-06-05 15:55-16:40 SALA NR 1 2020-06-05 15:05-15:50 SALA NR 2
34/M/P/10.3 2020-06-05 16:45-17:30 SALA NR 1 2020-06-05 17:35-18:20 SALA NR 2
38/M/P/10.3 2020-06-05 17:35-18:20 SALA NR 1 2020-06-05 16:45-17:30 SALA NR 2
Skip to content