Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 13 i 14 sierpnia 2020r.

[unia]

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu w II naborze).

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.

Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

W związku z panującym stanem epidemicznym w kraju na spotkania należy obowiązkowo zaopatrzyć się w maseczkę oraz rękawiczki.

W celu potwierdzenia tożsamości należy okazać dla psychologa oraz doradcy zawodowego dowód tożsamości.

Miejsce spotkania: HOTEL SOWA przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Elblągu (na przeciwko dworca PKS)

HARMONOGRAM  ETAP I – REKRUTACJA WSTĘPNA  SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEM W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY PSYCHOLOG DORADCA ZAWODOWY
data godzina sala data godzina sala
46/M/P/10.3 2020-08-13 08:00-08:45 SALA NR 1 2020-08-13 08:50-09:35 SALA NR 2
48/M/P/10.3 2020-08-13 08:50-09:35 SALA NR 1 2020-08-13 08:00-08:45 SALA NR 2
49/M/P/10.3 2020-08-13 09:40-10:25 SALA NR 1 2020-08-13 10:30-11:15 SALA NR 2
50/M/P/10.3 2020-08-13 10:30-11:15 SALA NR 1 2020-08-13 09:40-10:25 SALA NR 2
54/M/P/10.3 2020-08-13 11:20-12:05 SALA NR 1 2020-08-13 12:10-12:55 SALA NR 2
55/M/P/10.3 2020-08-13 12:10-12:55 SALA NR 1 2020-08-13 11:20-12:05 SALA NR 2
56/M/P/10.3 2020-08-13 13:25-14:10 SALA NR 1 2020-08-13 14:15-15:00 SALA NR 2
57/M/P/10.3 2020-08-13 14:15-15:00 SALA NR 1 2020-08-13 13:25-14:10 SALA NR 2
59/M/P/10.3 2020-08-13 15:05-15:50 SALA NR 1 2020-08-13 15:55-16:40 SALA NR 2
44/K/P/10.3 2020-08-13 15:55-16:40 SALA NR 1 2020-08-13 15:05-15:50 SALA NR 2
56/K/P/10.3 2020-08-13 16:45-17:30 SALA NR 1 2020-08-13 17:35-18:20 SALA NR 2
51/K/P/10.3 2020-08-13 17:35-18:20 SALA NR 1 2020-08-13 16:45-17:30 SALA NR 2

HARMONOGRAM ETAP I – REKRUTACJA WSTĘPNA  SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEM  W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY PSYCHOLOG DORADCA ZAWODOWY
data godzina sala data godzina sala
47/M/P/10.3 2020-08-14 08:00-08:45 SALA NR 1 2020-08-14 08:50-09:35 SALA NR 2
52/M/P/10.3 2020-08-14 08:50-09:35 SALA NR 1 2020-08-14 08:00-08:45 SALA NR 2
53/M/P/10.3 2020-08-14 09:40-10:25 SALA NR 1 2020-08-14 10:30-11:15 SALA NR 2
2/M/E/10.3 2020-08-14 10:30-11:15 SALA NR 1 2020-08-14 09:40-10:25 SALA NR 2
60/M/P/10.3 2020-08-14 11:20-12:05 SALA NR 1 2020-08-14 12:10-12:55 SALA NR 2
48/K/P/10.3 2020-08-14 12:10-12:55 SALA NR 1 2020-08-14 11:20-12:05 SALA NR 2
49/K/P/10.3 2020-08-14 13:25-14:10 SALA NR 1 2020-08-14 14:15-15:00 SALA NR 2
54/K/P/10.3 2020-08-14 14:15-15:00 SALA NR 1 2020-08-14 13:25-14:10 SALA NR 2
47/K/P/10.3 2020-08-14 15:05-15:50 SALA NR 1 2020-08-14 15:55-16:40 SALA NR 2
45/K/P/10.3 2020-08-14 15:55-16:40 SALA NR 1 2020-08-14 15:05-15:50 SALA NR 2
61/K/P/10.3 2020-08-14 16:45-17:30 SALA NR 1 2020-08-14 17:35-18:20 SALA NR 2
58/M/P/10.3 2020-08-14 17:35-18:20 SALA NR 1 2020-08-14 16:45-17:30 SALA NR 2
Skip to content