Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 27 i 28 maj 2020r.

[unia]

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę V”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu)

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań!

Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

W związku z panującym stanem epidemicznym w kraju na spotkania należy obowiązkowo zaopatrzyć się w maseczkę oraz rękawiczki.

W celu potwierdzenia tożsamości należy okazać dla psychologa oraz doradcy zawodowego dowód tożsamości.

Miejsce spotkania: HOTEL SOWA przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Elblągu (na przeciwko dworca PKS)

HARMONOGRAM ETAP I – REKRUTACJA WSTĘPNA SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEM W RAMACH PROJEKTU

„MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY PSYCHOLOG DORADCA ZAWODOWY
data godzina sala data godzina sala
1/M/P/10.3 2020-05-27 08:00-08:45 SALA NR 1 2020-05-27 08:50-09:35 SALA NR 2
2/M/P/10.3 2020-05-27 08:50-09:35 SALA NR 1 2020-05-27 08:00-08:45 SALA NR 2
3/M/P/10.3 2020-05-27 09:40-10:25 SALA NR 1 2020-05-27 10:30-11:15 SALA NR 2
4/M/P/10.3 2020-05-27 10:30-11:15 SALA NR 1 2020-05-27 09:40-10:25 SALA NR 2
5/M/P/10.3 2020-05-27 11:20-12:05 SALA NR 1 2020-05-27 12:10-12:55 SALA NR 2
7/M/P/10.3 2020-05-27 12:10-12:55 SALA NR 1 2020-05-27 11:20-12:05 SALA NR 2
10/M/P/10.3 2020-05-27 13:25-14:10 SALA NR 1 2020-05-27 14:15-15:00 SALA NR 2
11/M/P/10.3 2020-05-27 14:15-15:00 SALA NR 1 2020-05-27 13:25-14:10 SALA NR 2
14/M/P/10.3 2020-05-27 15:05-15:50 SALA NR 1 2020-05-27 15:55-16:40 SALA NR 2
15/M/P/10.3 2020-05-27 15:55-16:40 SALA NR 1 2020-05-27 15:05-15:50 SALA NR 2
17/M/P/10.3 2020-05-27 16:45-17:30 SALA NR 1 2020-05-27 17:35-18:20 SALA NR 2
18/M/P/10.3 2020-05-27 17:35-18:20 SALA NR 1 2020-05-27 16:45-17:30 SALA NR 2

HARMONOGRAM  ETAP I – REKRUTACJA WSTĘPNA  SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM I PSYCHOLOGIEM  W RAMACH PROJEKTU

„MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY PSYCHOLOG DORADCA ZAWODOWY
data godzina sala data godzina sala
16/M/P/10.3 2020-05-28 08:00-08:45 SALA NR 1 2020-05-28 08:50-09:35 SALA NR 2
21/M/P/10.3 2020-05-28 08:50-09:35 SALA NR 1 2020-05-28 08:00-08:45 SALA NR 2
22/M/P/10.3 2020-05-28 09:40-10:25 SALA NR 1 2020-05-28 10:30-11:15 SALA NR 2
24/M/P/10.3 2020-05-28 10:30-11:15 SALA NR 1 2020-05-28 09:40-10:25 SALA NR 2
26/M/P/10.3 2020-05-28 11:20-12:05 SALA NR 1 2020-05-28 12:10-12:55 SALA NR 2
27/M/P/10.3 2020-05-28 12:10-12:55 SALA NR 1 2020-05-28 11:20-12:05 SALA NR 2
30/M/P/10.3 2020-05-28 13:25-14:10 SALA NR 1 2020-05-28 14:15-15:00 SALA NR 2
31/M/P/10.3 2020-05-28 14:15-15:00 SALA NR 1 2020-05-28 13:25-14:10 SALA NR 2
35/M/P/10.3 2020-05-28 15:05-15:50 SALA NR 1 2020-05-28 15:55-16:40 SALA NR 2
36/M/P/10.3 2020-05-28 15:55-16:40 SALA NR 1 2020-05-28 15:05-15:50 SALA NR 2
39/M/P/10.3 2020-05-28 16:45-17:30 SALA NR 1 2020-05-28 17:35-18:20 SALA NR 2
45/M/P/10.3 2020-05-28 17:35-18:20 SALA NR 1 2020-05-28 16:45-17:30 SALA NR 2
Skip to content