Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem 01 i 02.02.2019r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 01.02.2019 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

162/K/P/10.3

84,17%

50,5

157/K/P/10.3

76,67%

46

163/K/P/10.3

75,83%

45,5

138/M/P/10.3

68,33%

41

158/K/P/10.3

67,50%

40,5

133/M/P/10.3

65,83%

39,5

161/K/P/10.3

60,00%

36

137/M/P/10.3

55,83%

33,5

160/K/P/10.3

55,00%

33

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 04.02.2019  W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

141/M/P/10.3

77,50%

46,5

168/K/P/10.3

70,00%

42

169/K/P/10.3

70,00%

42

140/M/P/10.3

63,33%

38

164/K/P/10.3

63,33%

38

165/K/P/10.3

61,67%

37

166/K/P/10.3

60,00%

36

144/M/P/10.3

60,00%

36

136/M/P/10.3

56,67%

34

142/M/P/10.3

55,00%

33

Skip to content