Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem 14 wrzesień 2018r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –  SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 14.09.2018 W RAMACH PROJEKTU

„MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

88/M/P/10.3

82,50%

49,5

13/K/E/10.3

79,17%

47,5

114/K/P/10.3

75,00%

45

90/M/P/10.3

74,17%

44,5

115/K/P/10.3

72,50%

43,5

111/K/P/10.3

70,83%

42,5

112/K/P/10.3

67,50%

40,5

110/K/P/10.3

64,17%

38,5

109/K/P/10.3

60,83%

36,5

116/K/P/10.3

56,67%

34

Skip to content