Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem 16 i 17 lipiec 2018r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –  SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 16.07.2018 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

84/K/P/10.3

77,50%

46,5

66/M/P/10.3

75,83%

45,5

79/K/P/10.3

68,33%

41

65/M/P/10.3

67,50%

40,5

81/K/P/10.3

66,67%

40

83/K/P/10.3

63,33%

38

80/K/P/10.3

62,50%

37,5

63/M/P/10.3

61,67%

37

64/M/P/10.3

50,83%

30,5

82/K/P/10.3

47,50%

28,5

 

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –  SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 17.07.2018 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

87/K/P/10.3

75,00%

45

89/K/P/10.3

75,00%

45

90/K/P/10.3

72,50%

43,5

93/K/P/10.3

71,67%

43

86/K/P/10.3

70,83%

42,5

69/M/P/10.3

67,50%

40,5

68/M/P/10.3

63,33%

38

85/K/P/10.3

62,50%

37,5

92/K/P/10.3

54,17%

32,5

78/K/P/10.3

51,67%

31

Skip to content