Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem 18.01.2019r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 18.01.2019  W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

156/K/P/10.3

78,33%

47

134/M/P/10.3

77,50%

46,5

135/M/P/10.3

76,67%

46

153/K/P/10.3

75,83%

45,5

146/K/P/10.3

75,00%

45

155/K/P/10.3

74,17%

44,5

131/M/P/10.3

68,33%

41

154/K/P/10.3

67,50%

40,5

132/M/P/10.3

67,50%

40,5

159/K/P/10.3

60,00%

36

Skip to content