Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem 18 październik 2018r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 18.10.2018 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

7/M/E/10.3

77,50%

46,5

101/M/P/10.3

73,33%

44

100/M/P/10.3

72,50%

43,5

102/M/P/10.3

67,50%

40,5

125/K/P/10.3

64,17%

38,5

126/K/P/10.3*

Psycholog – 55%

Doradca zawodowy – 68,75%

Łącznie 64,17%

38,5

Skip to content