Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem 20 lipiec 2018r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 20.07.2018  W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

76/M/P/10.3

74,17%

44,5

77/M/P/10.3

72,50%

43,5

102/K/P/10.3

72,50%

43,5

10/K/E/10.3

69,17%

41,5

94/K/P/10.3

68,33%

41

78/M/P/10.3

65,00%

39

98/K/P/10.3

64,17%

38,5

88/K/P/10.3

61,67%

37

96/K/P/10.3

60,00%

36

12/K/E/10.3

58,33%

35

Skip to content