Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem 8 i 13 listopad 2018r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –  SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 08.11.2018  W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

127/K/P/10.3

70,00%

42

128/K/P/10.3

70,00%

42

15/K/E/10.3

70,00%

42

104/M/P/10.3

66,67%

40

85/M/P/10.3

62,50%

37,5

103/M/P/10.3

62,50%

37,5

105/M/P/10.3

60,00%

36

107/M/P/10.3

57,50%

34,5

108/M/P/10.3

56,67%

34

106/M/P/10.3

50,83%

30,5

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 13.11.2018 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

111/M/P/10.3

80,83%

48,5

16/K/E/10.3

79,17%

47,5

110/M/P/10.3

75,83%

45,5

112/M/P/10.3

68,33%

41

109/M/P/10.3

60,00%

36

Skip to content