Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 27 i 28 maj 2020r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –                        SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 27.05.2020r. W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów

15/M/P/10.3

75% 45
14/M/P/10.3 72,5% 43,5
10/M/P/10.3 71,67% 43
5/M/P/10.3 69,17% 41,5
18/M/P/10.3 64,17% 38,5
11/M/P/10.3 63,33% 38
3/M/P/10.3 62,50% 37,5
2/M/P/10.3* Psycholog – 50%

Doradca zawodowy – 72,50%

Łącznie 65,00%

39
1/M/P/10.3 59,17% 35,5
4/M/P/10.3 58,33% 35
17/M/P/10.3 55,83% 33,5
7/M/P/10.3 53,33% 32

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –                       SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 28.05.2020r. W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
22/M/P/10.3 76,67% 46
39/M/P/10.3 71,67% 43
21/M/P/10.3 70,83% 42,5
45/M/P/10.3 70,83% 42,5
36/M/P/10.3 69,17% 41,5
27/M/P/10.3 68,33% 41
26/M/P/10.3 66,67% 40
16/M/P/10.3 65,00% 39
31/M/P/10.3 62,50% 37,5
24/M/P/10.3 53,33% 32
35/M/P/10.3 53,33% 32
30/M/P/10.3 46,67% 28

* Zgodnie z REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z dnia 20.04.2020r.  dot. projektu pt. „Masz pomysł – masz firmę V” osoby, które nie uzyskały min. punktów u doradcy zawodowego 24pkt lub psychologa 12pkt, pomimo uzyskania łącznej punktacji 60% zostają zdyskwalifikowane.

Skip to content