Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 01 czerwca 2020r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 01.06.2020                   W RAMACH PROJEKTU

„MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
25/K/P/10.3 74,17% 44,5
12/K/P/10.3 72,50% 43,5
41/K/P/10.3 70,00% 42
8/K/P/10.3 69,17% 41,5
4/K/P/10.3 64,17% 38,5
8/M/P/10.3 63,33% 38
43/M/P/10.3 62,50% 37,5
32/K/P/10.3 60,83% 36,5
33/K/P/10.3 60,83% 36,5
14/K/P/10.3* Psycholog – 67,50%

Doradca zawodowy – 58,75%

Łącznie 61,67%

37
20/K/P/10.3 57,50% 34,5
39/K/P/10.3 57,50% 34,5

* Zgodnie z REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z dnia 20.04.2020r.  dot. projektu pt. „Masz pomysł – masz firmę V” osoby, które nie uzyskały min. punktów u doradcy zawodowego 24pkt lub psychologa 12pkt, pomimo uzyskania łącznej punktacji 60% zostają zdyskwalifikowane.

Skip to content