Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 05 czerwca 2020r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –  SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 05.06.2020r. W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”
NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
33/M/P/10.3 84,17% 50,5
23/M/P/10.3 77,50% 46,5
28/M/P/10.3 71,67% 43
20/M/P/10.3 70,83% 42,5
29/M/P/10.3 70,83% 42,5
13/K/P/10.3 67,50% 40,5
34/M/P/10.3 67,50% 40,5
13/M/P/10.3* Psycholog – 57,50%

Doradca zawodowy – 65,00%

Łącznie 62,50%

37,5
12/M/P/10.3 59,17% 35,5
38/M/P/10.3 56,67% 34
9/M/P/10.3 55,83% 33,5
19/M/P/10.3 55,83% 33,5

* Zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z dnia 20.04.2020r.  dot. projektu pt. „Masz pomysł – masz firmę V” osoby, które nie uzyskały min. punktów u doradcy zawodowego 24pkt lub psychologa 12pkt, pomimo uzyskania łącznej punktacji 60% zostają zdyskwalifikowane.

Skip to content