Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 08 czerwca 2020r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 08.06.2020R.          W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
9/K/P/10.3 79,17% 47,5
16/K/P/10.3 75,83% 45,5
10/K/P/10.3 68,33% 41
27/K/P/10.3 68,33% 41
5/K/P/10.3 67,50% 40,5
6/K/P/10.3 66,67% 40
11/K/P/10.3 63,33% 38
21/K/P/10.3 62,50% 37,5
22/K/P/10.3 59,17% 35,5
28/K/P/10.3 56,67% 34
26/K/P/10.3 53,33% 32
3/K/P/10.3 53,33% 32
Skip to content