Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 09,12 oraz 15 czerwca 2020r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 09.06.2020 oraz 15.06.2020r. W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
38/K/P/10.3 75,83% 45,5
1/K/P/10.3 71,67% 43
7/K/P/10.3 71,67% 43
15/K/P/10.3 67,50% 40,5
36/K/P/10.3 64,17% 38,5
37/K/P/10.3 55,00% 33

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 12.06.2020 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
40/K/P/10.3 68,33% 41
31/K/P/10.3 67,50% 40,5
41/M/P/10.3 65,83% 39,5
19/K/P/10.3 62,50% 37,5
25/M/P/10.3 60,83% 36,5
24/K/P/10.3* Psycholog – 70%

Doradca zawodowy – 55% Łącznie – 60%

36
29/K/P/10.3 58,33% 35
37/M/P/10.3 58,33% 35
35/K/P/10.3 57,50% 34,5
42/M/P/10.3 51,67% 31
23/K/P/10.3 45,00% 27
30/K/P/10.3 Rezygnacja z udziału w projekcie

* Zgodnie z REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z dnia 20.04.2020r.  dot. projektu pt. „Masz pomysł – masz firmę V” osoby, które nie uzyskały min. punktów u doradcy zawodowego 24pkt lub psychologa 12pkt, pomimo uzyskania łącznej punktacji 60% zostają zdyskwalifikowane.

Skip to content