Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 11.03.2021r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji.

Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 11.03.2021 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
107/M/P/10.3 78,33% 47
106/M/P/10.3 75,00% 45
105/K/P/10.3 69,17% 41,5
103/K/P/10.3 66,67% 40
105/M/P/10.3 65,83% 39,5
108/M/P/10.3 62,50% 37,5
104/K/P/10.3* Psycholog – 75,00%

Doradca zawodowy – 53,75%

Łącznie 60,83%

36,5
104/M/P/10.3 53,33% 32

* Zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z dnia 20.04.2020r.  dot. projektu pt. „Masz pomysł – masz firmę V” osoby, które nie uzyskały min. punktów u doradcy zawodowego 24pkt lub psychologa 12pkt, pomimo uzyskania łącznej punktacji 60% zostają zdyskwalifikowane.

Skip to content