Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 14 października 2020r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 14.10.2020 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”
NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
76/K/P/10.3 78,33% 47
69/M/P/10.3 62,50% 37,5
71/M/P/10.3 61,67% 37
5/K/E/10.3 60,83% 36,5
68/M/P/10.3 60,00% 36
77/K/P/10.3 58,33% 35

* Zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z dnia 07.07.2020r. dot. projektu pt. „Masz pomysł – masz firmę V” osoby, które nie uzyskały min. punktów u doradcy zawodowego 24pkt lub psychologa 12pkt, pomimo uzyskania łącznej punktacji 60% zostają zdyskwalifikowane.

Skip to content