Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 16.04.2021r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji.

Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 16.04.2021 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
114/K/P/10.3 81,67% 49
120/M/P/10.3 78,33% 47
113/K/P/10.3 75,00% 45
121/M/P/10.3 65,00% 39
118/M/P/10.3 64,17% 38,5
119/M/P/10.3 62,50% 37,5
117/M/P/10.3 56,67% 34
116/K/P/10.3 55,00% 33
Skip to content