Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 16-17.08.2021

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji.

Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 16-17.08.2021 r. W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”
NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
131/M/P/10.3 75,00% 45
123/K/P/10.3 72,50% 43,5
130/M/P/10.3 70,00% 42
121/K/P/10.3 60,00% 36
122/K/P/10.3 60,00% 36
124/K/P/10.3 60,00% 36
125/K/P/10.3 38,33% 23
Skip to content