Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 19 stycznia 2021r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji.

Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –  SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 19.01.2021  W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
91/K/P/10.3 75,83% 45,5
93/K/P/10.3 72,50% 43,5
94/M/P/10.3 71,67% 43
93/M/P/10.3 65,83% 39,5
90/M/P/10.3 61,67% 37
91/M/P/10.3 60,00% 36
96/M/P/10.3 60,00% 36
92/K/P/10.3* Psycholog – 57,50%

Doradca zawodowy – 70,00%

Łącznie 65,83%

39,5
Skip to content