Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 26.03.2021r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji.

Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 26.03.2021 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”
NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
114/M/P/10.3 75,83% 45,5
116/M/P/10.3 73,33% 44
112/K/P/10.3 71,67% 43
110/K/P/10.3 67,50% 40,5
109/K/P/10.3 65,83% 39,5
115/M/P/10.3 61,67% 37
113/M/P/10.3* Psycholog – 65,00%

Doradca zawodowy – 57,50%

Łącznie 60,00%

36
111/K/P/10.3 53,33% 32
Skip to content