Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 26, 27 sierpnia 2020r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –  SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 26.08.2020 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
46/K/P/10.3 86,67% 52
51/M/P/10.3 81,67% 49
1/M/E/10.3 79,17% 47,5
52/K/P/10.3 78,33% 47
42/K/P/10.3 70,00% 42
60/K/P/10.3 65,83% 39,5
1/K/B/10.3 64,17% 38,5
43/K/P/10.3 63,33% 38
53/K/P/10.3 63,33% 38
64/M/P/10.3 61,67% 37
1/K/E/10.3* Psycholog – 75,00%

Doradca zawodowy – 58,75%

Łącznie 64,17%

38,5
65/M/P/10.3 58,33% 35

* Zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z dnia 20.04.2020r.  dot. projektu pt. „Masz pomysł – masz firmę V” osoby, które nie uzyskały min. punktów u doradcy zawodowego 24pkt lub psychologa 12pkt, pomimo uzyskania łącznej punktacji 60% zostają zdyskwalifikowane.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 27.08.2020 

W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
64/K/P/10.3 84,17% 50,5
66/K/P/10.3 80,00% 48
3/K/E/10.3 74,17% 44,5
67/K/P/10.2 70,00% 42
63/K/P/10.3 68,33% 41
50/K/P/10.3 66,67% 40
66/M/P/10.3 66,67% 40
4/M/E/10.3 65,00% 39
65/K/P/10.3 63,33% 38
68/K/P/10.3 60,00% 36
2/K/E/10.3 59,17% 35,5
55/K/P/10.3 55,00% 33
Skip to content