Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 28.05.2021r. oraz 31.05.2021r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji.

Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 28-31.05.2021 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”
NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
120/K/P/10.3 74,17% 44,5
118/K/P/10.3 64,17% 38,5
128/M/P/10.3 64,17% 38,5
129/M/P/10.3 62,50% 37,5
119/K/P/10.3 60,83% 36,5
127/M/P/10.3 54,17% 32,5
Skip to content