Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem w dniu 29 stycznia 2021r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji.

Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –  SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 29.01.2021 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V”

NUMER EWIDENCYJNY % uzyskanych punktów Liczba uzyskanych punktów
95/K/P/10.3 71,67% 43
92/M/P/10.3 65,00% 39
98/M/P/10.3 64,17% 38,5
94/K/P/10.3 63,33% 38
96/K/P/10.3 51,67% 31
Skip to content