Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

II etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem 17 kwiecień 2018r

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

 

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 17.04.2018  W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

53/K/P/10.3

73,33%

44

67/K/P/10.3

69,17%

41,5

52/K/P/10.3

66,67%

40

50/K/P/10.3

65,00%

39

51/K/P/10.3

64,17%

38,5

1/M/B/10.3

62,50%

37,5

 

8/K/P/10.3*

60,00%

Psycholog – 55%

Doradca zawodowy – 62,50%

36

48/M/P/10.3

58,33%

35

47/M/P/10.3

55,83%

33,5

51/M/P/10.3

53,33%

32

 

*Zgodnie z REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z dnia 01.02.2018r.  dot. projektu pt. „Masz pomysł – masz firmę IV” osoby, które nie uzyskały min. punktów u doradcy zawodowego 24pkt lub psychologa 12pkt, pomimo uzyskania łącznej punktacji 60% zostają zdyskwalifikowane.

[unia]

Skip to content