Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 09 marzec 2018r.

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 09.03.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Listy zostały podzielone na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 01.02.2018r. ETAP III to wyłonienie listy osób zakwalifikowanych:

– lista osób zakwalifikowanych – osoby mające punktację min 70% (28 pkt i wyżej),

– lista osób rezerwowych – osoby mające punktację 60-69% ( 24-27  pkt),

– lista osób odrzuconych przez komisję rekrutacyjną – osoby mające punktację poniżej 60% ( 23 pkt).

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI – SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W RAMACH PROJEKTU          „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV” – KOBIETY

NUMER EWIDENCYJNY

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

% UZYSKANYCH PUNKTÓW

2/K/E/10.3

37

93%

13/K/P/10.3

35

88%

3/K/E/10.3

34

85%

14/K/P/10.3

33

83%

15/K/P/10.3

32

80%

1/K/E/10.3

32

80%

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI – SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W RAMACH PROJEKTU        „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV” – MĘŻCZYŹNI

NUMER EWIDENCYJNY

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

% UZYSKANYCH PUNKTÓW

14/M/P/10.3

35

88%

11/M/P/10.3

31

78%

13/M/P/10.3

30

75%

[unia]

Skip to content