Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 20 marzec 2018r. – aktualizacja listy

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniach 20.03.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Listy zostały podzielone na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 01.02.2018r. ETAP III to wyłonienie listy osób zakwalifikowanych:

– lista osób zakwalifikowanych – osoby mające punktację min 70% (28 pkt i wyżej),

– lista osób rezerwowych – osoby mające punktację 60-69% ( 24-27  pkt),

– lista osób odrzuconych przez komisję rekrutacyjną – osoby mające punktację poniżej 60% ( 23 pkt).

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI – SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W RAMACH PROJEKTU 

„MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV” – KOBIETY

NUMER EWIDENCYJNY

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

% UZYSKANYCH PUNKTÓW

23/K/P/10.3

35

88%

28/K/P/10.3

35

88%

4/K/E/10.3

32

80%

24/K/P/10.3

31

78%

27/K/P/10.3

28

70%

12/K/P/10.3

28

70%

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI – SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W RAMACH PROJEKTU                                                                               „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV” – MĘŻCZYŹNI

NUMER EWIDENCYJNY

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

% UZYSKANYCH PUNKTÓW

19/M/P/10.3

37

93%

23/M/P/10.3

37

93%

20/M/P/10.3

31

78%

27/M/P/10.3

30

75%

24/M/P/10.3

28

70%

26/M/P/10.3

28

70%

Loga unii europejskiej

Skip to content