Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 23 i 26 marzec 2018r.

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniach 23 i 26.03.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Listy zostały podzielone na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 01.02.2018r. ETAP III to wyłonienie listy osób zakwalifikowanych:

– lista osób zakwalifikowanych – osoby mające punktację min 70% (28 pkt i wyżej),

– lista osób rezerwowych – osoby mające punktację 60-69% ( 24-27  pkt),

– lista osób odrzuconych przez komisję rekrutacyjną – osoby mające punktację poniżej 60% ( 23 pkt).

23 marzec 2018r.

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI – SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W RAMACH PROJEKTU

„MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV” – KOBIETY

NUMER EWIDENCYJNY

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

% UZYSKANYCH PUNKTÓW

37/K/P/10.3

40

100%

34/K/P/10.3

39

98%

30/K/P/10.3

37

93%

36/K/P/10.3

32

80%

33/K/P/10.3

30

75%

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI – SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W RAMACH PROJEKTU  

   „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV” – MĘŻCZYŹNI

NUMER EWIDENCYJNY

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

% UZYSKANYCH PUNKTÓW

29/M/P/10.3

35

88%

28/M/P/10.3

32

80%

31/M/P/10.3

32

80%

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI – SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W RAMACH PROJEKTU                 „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV” – KOBIETY – 26.03.2018r.

NUMER EWIDENCYJNY

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

% UZYSKANYCH PUNKTÓW

39/K/P/10.3

38

95%

32/K/P/10.3

31

78%

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI – SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W RAMACH PROJEKTU                  „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV” – MĘŻCZYŹNI -26.03.2018r.

NUMER EWIDENCYJNY

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

% UZYSKANYCH PUNKTÓW

32/M/P/10.3

34

85%

33/M/P/10.3

32

80%

Loga unii europejskiej

Skip to content