Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 28 lutego 2018r.

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 28.02.2018r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

Listy zostały podzielone na listę KOBIET oraz MĘŻCZYZN.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem

ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania

formularza rekrutacyjnego.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 01.02.2018r. ETAP III to wyłonienie listy osób zakwalifikowanych:

– lista osób zakwalifikowanych – osoby mające punktację min 70% (28 pkt i wyżej),

– lista osób rezerwowych – osoby mające punktację 60-69% ( 24-27  pkt),

– lista osób odrzuconych przez komisję rekrutacyjną – osoby mające punktację poniżej 60% ( 23 pkt).

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI  SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV” – KOBIETY

 

NUMER EWIDENCYJNY

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

% UZYSKANYCH PUNKTÓW

 
 

1/K/P/10.3

34

85%

 

2/K/P/10.3

32

80%

 

3/K/P/10.3

31

78%

 

5/K/P/10.3

30

75%

 

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W RAMACH PROJEKTU

„MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV” – MĘŻCZYŹNI

 

NUMER EWIDENCYJNY

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

% UZYSKANYCH PUNKTÓW

 
 

4/M/P/10.3

37

93%

 

2/M/P/10.3

36

90%

 

Następnym etapem w projekcie zgodnie z regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest etap IV w którym będą Państwo zobligowani do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy szkoleniowej.

Przypominamy, że załącznikiem do deklaracji jest oświadczenie o nie dokonaniu zmiany statusu na rynku pracy, oraz nie zarejestrowaniu działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji.

[unia]

 

Skip to content