Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

III etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą biznesowym 19 i 22 czerwca 2020r.

[unia]

Zamieszczamy listę rankingową osób, które w dniu 19 i 22 czerwca 2020r. uczestniczyły w doradztwie biznesowym.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 20.04.2020r. –

“… ETAP III to wyłonienie listy osób zakwalifikowanych:

– lista osób zakwalifikowanych – osoby mające punktację min 70% (28 pkt i wyżej),

– lista osób rezerwowych – osoby mające punktację 60-69% ( 24-27  pkt),

– lista osób odrzuconych przez komisję rekrutacyjną – osoby mające punktację poniżej 60% ( 23 pkt).

W przypadku, gdy nabór zostanie zamknięty i nie zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba osób, zakwalifikowane zostaną osoby z listy rezerwowej z najwyższą punktacją (drugim kryterium kwalifikującym w przypadku tej samej liczby punktów jest wcześniejszy termin złożenia wniosku rekrutacyjnego).

W przypadku gdy liczba osób, które uzyskały punktację wyższą niż 70% pkt jest większa niż liczba dostępnych miejsc to:
• kwalifikacja odbywa się zgodnie z przyznaną punktacją (kwalifikacja osób z wyższą punktacją),
• drugim kryterium kwalifikującym w przypadku tej samej liczby punktów jest wcześniejszy termin złożenia wniosku rekrutacyjnego…”

Powyższy zapis dotyczył będzie ostatniego naboru dokumentów rekrutacyjnych.

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI – SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W DNIU 19.06.2020 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” – KOBIETY
NUMER EWIDENCYJNY LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW % UZYSKANYCH PUNKTÓW
31/K/P/10.3 29 73%
40/K/P/10.3 28 70%
LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI – SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W DNIU 19.06.2020 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” – MĘŻCZYŹNI
NUMER EWIDENCYJNY LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW % UZYSKANYCH PUNKTÓW
41/M/P/10.3 24 60%
LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI – SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W DNIU 22.06.2020 W RAMACH PROJEKTU  „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” – KOBIETY
NUMER EWIDENCYJNY LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW % UZYSKANYCH PUNKTÓW
19/K/P/10.3 34 85%
LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU II REKRUTACJI – SPOTKANIE Z DORADCĄ BIZNESOWYM  W DNIU 22.06.2020 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” – MĘŻCZYŹNI
NUMER EWIDENCYJNY LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW % UZYSKANYCH PUNKTÓW
25/M/P/10.3 28 70%
Skip to content