Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Informacja o wynikach w ramach procedury odwoławczej w konkursie 12/10.3/2019

[unia]

Poniżej zamieszczamy listę rankingową w ramach procedury odwoławczej wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej  Odwoławczej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę IV”

L.p. Numer ewidencyjny Średnia punktowa
1. 8/WD/116/M/P/10.3 57
Skip to content