Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Informacje dla przedsiębiorców dotyczące XI rundy naboru do projektu Menadżer 4.0

W okresie od 17-05-2023r. do 25-05-2023r. przyjmowane będą zgłoszenia do udziału w projekcie Menadżer 4.0. Termin zakończenia rekrutacji może zostać skrócony lub wydłużony w zależności od liczby złożonych formularzy zgłoszeniowych.
  1. W pierwszej kolejności weryfikowane będą zgłoszenia złożone przez jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG), które nie zatrudniają pracowników. Pierwszeństwo w weryfikacji wynika z konieczności osiągnięcia w ramach projektu wskaźników wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie § 3, ust. 8.
  2. Liczba miejsc jest ograniczona, ze wsparcia będzie mogło skorzystać 10 samozatrudnionych przedsiębiorców (JDG) oraz 10 mikro przedsiębiorców. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” przewiduje możliwość zwiększenia w/w liczby firm, którym zostanie udzielone wsparcie o ile Operator będzie dysponować dodatkowymi środkami.
  3. Celem udzielonego wsparcia jest wzrost kompetencji właścicieli przedsiębiorstw i/lub pracowników/menadżerów MŚP w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa w oparciu o usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw oznacza wykorzystanie technologii cyfrowych do modyfikacji obecnych lub stworzenia całkiem nowych procesów biznesowych, kultury organizacyjnej firmy czy doświadczenia klienta, w celu sprostania zmieniającym się dynamicznie wymaganiom rynkowym. Prawdziwa cyfryzacja zmienia sposób zarządzania organizacją. Zmianie ulegają sposoby wykonywania wszystkich podstawowych funkcji menadżerskich: planowania, podejmowania decyzji, przydzielania zadań i zasobów, motywowania, komunikacji, koordynacji i kontroli. Zatem transformacja cyfrowa nie jest tylko zmianą technologiczną, ale również społeczną i organizacyjną.
  4. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do zawarcia umowy wsparcia w ciągu 5 dni od dnia przekazania Przedsiębiorcy informacji o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.
Skip to content