Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Komunikat dla Przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o ustawę o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 zobowiązał wszystkich Operatorów do pozyskiwania od Przedsiębiorców na etapie podpisania umowy wsparcia następujących dokumentów:
  • zaświadczeń o niekaralności od przedsiębiorstwa będącego stroną umowy wsparcia oraz od osób ją podpisujących reprezentujących przedsiębiorstwo oraz
  • zaświadczeń dotyczących nieposiadania zaległości z tytułu należności publicznoprawnych.

W oparciu o powyższe informacje razem z dokumentami wymienionymi w §7, ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, na etapie zawarcia umowy wsparcia będziemy prosić Państwa o w/w dokumenty. Termin ważności w/w zaświadczeń to 1 miesiąc.

Informacje dotyczące pobierania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) znajdziecie Państwo w zakładce „Dokumenty do pobrania – dokumenty dodatkowe”> https://screp.pl/wp-content/uploads/2024/05/Informacje-dotyczace-zaswiadczen-z-KRK.pdf

Skip to content