Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Komunikat dla Przedsiębiorców

W związku z wytycznymi przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027, Operator informuje, że od dnia 28 czerwca 2024r. nie wymaga zaświadczenia z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO,

co oznacza, że przed podpisaniem umowy wsparcia Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć:

  • aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek
  • aktualne zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis
  • oświadczenie dotyczące środków sankcyjnych
  • oświadczenie/-a dotyczące środków sankcyjnych dla firm powiązanych z przedsiębiorcą (o ile dotyczy)
Skip to content