Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

KULINARNY DIALOG

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” rozpoczęło realizację zadania publicznego, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod tytułem: „Kulinarny Dialog”.

Okres realizacji :

od 1 czerwca do 30 listopada 2024 roku.

Cel projektu: wzmocnienie kompetencji społecznych oraz potencjału twórczego 20-osobowej grupy młodzieży w przedziale wiekowym 12-19 lat z terenu miasta
i gminy Pasłęk poprzez realizację cyklu warsztatów o charakterze integracyjno-edukacyjnym, przy maksymalnym zaangażowaniu potencjału środowisk młodzieżowych.  Osią projektu są kulinaria oraz wspólne gotowanie jako okazja do nawiązywania relacji
i kształtowania efektywnej komunikacji.

Działania w ramach projektu:

  1. Dialog – czyli proces budowania relacji oraz nawiązania skutecznej komunikacji przez uczestników o zróżnicowanych poglądach. W ramach spotkań warsztatowych z trenerem komunikacji empatycznej z elementami TSR młodzież rozwija umiejętności tworzenia więzi i relacji społecznych. Potrafi rozpoznawać swój potencjał oraz ograniczenia, pracować nad własnym rozwojem, rozpoznawać i nazywać emocje, rozumieć i szanować perspektywy i punkt widzenia innych osób, skutecznie i asertywnie komunikować się z otoczeniem, współpracować z innymi osobami.
  2. Kulinaria – warsztaty kulinarne organizowane przy aktywnym zaangażowaniu młodych ludzi w siedzibie Stowarzyszenia „CREP”, w sali kulinarnej „Laboratorium smaków”. Uczestnicy rozwijają umiejętności planowania, samodzielnej organizacji oraz realizacji spotkań kulinarnych, zasad pracy zespołowej, komunikacji, liderowania w praktyce – co z kolei wpływa na zwiększenie efektywności i poczucia sprawczości. Młodzi ludzie dodatkowo rozwijają umiejętności przygotowywania potraw z wykorzystaniem lokalnych produktów, pozyskują wiedzę w zakresie żywienia, stylizacji i fotografowania dań.

III. Poszerzamy perspektywę – jednodniowy wyjazd integracyjny zorganizowany przez młodzież. Jednym z proponowanych miejsc, który odwiedzi grupa będzie ekologiczna farma z własną manufakturą serów, miejscem degustacji i edukacji ekologicznej.

  1. Festiwal Smaków – finał projektu, któremu towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna oraz prezentacja, dokumentująca doświadczenia projektowe uczestników.

Szczegóły dostępne w regulaminie:

Regulamin projektu-Kulinarny Dialog

Formularz zgłoszeniowy – Kulinarny Dialog

Projekt dofinansowany jest ze środków publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczonych na wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży w 2024 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Skip to content