Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy VII – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

[unia]

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

Listy zostały podzielone w następujący sposób:

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA – brak listy

Wnioski rozpatrzone w ramach konkursu zamkniętego nr 7/10.3/2020 „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę V” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0001/19-02

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W KWOCIE 23 050,00zł

L.p. Numer ewidencyjny Średnia punktowa
1. 9/WD/86/K/P/10.3 86,50
2. 2/WD/83/M/P/10.3 85,00
3. 8/WD/89/K/P/10.3 84,50
4. 17/WD/89/M/P/10.3 83,50
5. 14/WD/80/K/P/10.3 79,50
6. 4/WD/80/M/P/10.3 79,00
7. 3/WD/81/M/P/10.3 77,50
8. 13/WD/88/M/P/10.3 77,00
9. 15/WD/87/M/P/10.3 75,50
10. 10/WD/78/K/P/10.3 73,50
11. 7/WD/88/K/P/10.3 73,00
12. 18/WD/90/K/P/10.3 73,00
13. 12/WD/79/M/P/10.3 71,50
14. 1/WD/78/M/P/10.3 70,00
15. 11/WD/85/K/P/10.3 69,50
16. 16/WD/84/K/P/10.3 67,50
17. 6/WD/84/M/P/10.3 67,00
Skip to content