Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy VIII – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

[unia]

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

Listy zostały podzielone w następujący sposób:

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA – brak listy

Wnioski rozpatrzone w ramach konkursu zamkniętego nr 8/10.3/2020 „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę V” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0001/19-02

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W KWOCIE 23 050,00zł

L.p. Numer ewidencyjny

 

Średnia punktowa
1.

 

9/WD/91/K/P/10.3 83,50
2. 13/WD/92/M/P/10.3 81,50
3. 7/WD/96/M/P/10.3 80,50
4. 12/WD/94/K/P/10.3 78,50
5.

 

1/WD/97/K/P/10.3 77,50
6.

 

11/WD/93/K/P/10.3 77,00
7. 2/WD/94/M/P/10.3 76,00
8. 3/WD/95/M/P/10.3 76,00
9. 4/WD/100/M/P/10.3 76,00
10. 6/WD/99/M/P/10.3 75,00
11. 14/WD/95/K/P/10.3 75,00
12. 5/WD/93/M/P/10.3 74,50
13. 10/WD/63/K/P/10.3 71,50
14. 8/WD/90/M/P/10.3 64,00
Skip to content